Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Новини
Събота 22 Сеп 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“ може да се запознаете с актуална презентация на тема „Информирано съгласие“, както и да прочетете най-нова информация за правата на онкологичните пациенти

 

В меню "Дейност на агенцията" - подменю "Доклади", може да прочетете доклада за дейността на ИАМО през първото полугодие на 2015 г.

    

Оказана медицинска помощ на деца - хронология, анализ, изводи на ИАМО

Анализ на оказаната медицинска помощ на деца в лечебни заведения въз основа на извършени проверки от служители на ИАМО за 2014 г. и януари – юли 2015 г.

 

I. Постъпили жалби и сигнали, самосезирания. Класификация на неблагоприятните събития, настъпили в процеса на лечение на деца

В ИАМО по електронен път или на хартиен носител постъпват значителен брой жалби и сигнали от физически и юридически лица, свързани с проблеми в оказваната медицинска помощ при деца. През 2014 г. броят на тези жалби е 29, а за периода януари – юли 2015 г. – 22. Освен това, за същия период ИАМО 6 пъти се е самосезирала и е извършила проверки в лечебни заведения пак във връзка с неблагоприятни събития, свързани с деца.
Обобщено проблемите, които са причина за подаване на жалба / сигнал или за самосезиране, могат да се класифицират в следните основни групи:

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ приключи успешно обучението по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“

В периода месец май-месец юни 2015 г. за служителите на ИАМО бяха организирани и проведени четири обучителни модула в тематични области, ключови за дейността на агенцията:
* правни аспекти на контрола върху качеството на медицинското обслужване;
* системи и стандарти за управление и контрол на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения;
* способи за защита при нарушени права на пациентите, органи в системата, свързани с упражняването и защитата на предоставените права;
* осигуряване на безопасност на пациентите в съответствие с европейските изисквания.
По време на обученията бяха представени актуалните концепции и практики в областта на качеството на медицинското обслужване и безопасността на пациентите, а с водещи специалисти и лектори служителите на ИАМО коментираха конкретни казуси от административната и съдебната практика.
Планираните обучения представляват важна част от общите намерения и цялостната стратегия на ИАМО за изграждането на модерна, ефективна и действена администрация. Агенцията ще продължи да инвестира в квалификацията и професионалната подготвеност на своите кадри, за да отговори на обществените очаквания – изграждането на цялостен механизъм за одиторска и превантивна дейност като част от гаранциите за качествена медицинска дейност и удовлетвореност на пациентите.

Констатации на Изпълнителна агенция “Медицински одит” от извършената проверка в УМБАЛ „Софиямед” ООД

И това се случва - прочетете писмото на Наталия Йотова до ИАМО

Среща ИАМО-БЗС...

Днес, 19 март 2015 г., Изпълнителна агенция „Медицински одит“ бе домакин на среща с представителите на Българския зъболекарски съюз. Поводът бе финализирането на преговорите и подписването на меморандум за съвместно сътрудничесто – част от инициативата на агенцията за общи действия със съсловните организации по линията „контрол-качество-стандарт“ в медицинските дейности.

Ключовата дума е партньорство Доц. Златица Петрова – изпълнителен директор на ИА „Медицински одит“

z petrova

Организационни пропуски са предпоставка за системни грешки

- Навършват се пет години от създаването на агенцията за медицински одит, която Вие по-късно поетично нарекохте ИАМО. Повечето помнят началото, недоверието, съмненията нужна ли е такава структура. Мисля, че днес повечето от тези въпросителни отпадат и агенцията заема специфичното си място в системата, позната е както на лекарите, така и на пациентите.

Вие, доц. Петрова, как сте пак на поста изпълнителен директор? 

БНР Христо Ботев - Кой контролира родното здравеопазване

Доц. Златица Петрова – директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, коментира кои са най-често нарушаваните права на пациентите, какъв е достъпът до медицинска помощ и нейното качеството, какви са алгоритмите за добра медицинска практика и що е лекарска грешка. От нея ще разберете дори и на кого да се оплачете, ако има повод за това. 

Чуйте предаването 

ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ИАМО В БОЛНИЦИ, В КОИТО СЕ РАБОТИ ПО ЛИНИЯ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

БИЗНЕС ФОРУМ ФАРМА – поглед към бъдещето