Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Новини
Вторник 25 Юни 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Годишен доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" през 2013 г.

Скъпи колеги, партньори и приятели!

girlyand

Скъпи колеги и приятели, партньори и съмишленици в областта на здравеопазването,
От свое име и с усещането за подкрепа от целия екип на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, Ви пожелавам добро настроение и веселие в последните дни на годината, която изпращаме. Тя ни дари с много емоции и работа, с доста напрежение и стрес, но само по този начин всеки може да усети смисъла на работата и делата си.
Пожелавам на Вас, на своите колеги и на себе си да продължим заедно напред и през следващата 2017 година, в очакваме на едни по-щедри и добри 365 дни, в които да имаме повече радост и успехи, и по-малко ядове и напрежение.
Бъдете здрави, добронамерени и усмихнати през Новата 2017 година!

20 януари 2016 г.                           проф. Златица Петрова
София

Презентация "Информирано съгласие"

ПРОТОКОЛ

Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано на 03.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано на 03.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Публикувано на 16.11.2018 г.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Публикувано на 06.08.2018 г.

 Договор за "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации"

 Публикувано на 06.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 2 за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 3 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

 Публикувано на 25.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ПРЕЗ ФОНДОВА БОРСА

Публикувано 19.06.2018 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 18.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЗОП

Публикувано на 23.05.2018 г.

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за обществена поръчка ”Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

публикувано на 20.04.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 20.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ”Консултантски услуги за подпомагане на трансфера на социални иновации“

публикувано на 20.04.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 18.4.2018 г.

 ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 18.4.2018 г.

 РЕШЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

ДОКЛАД ОТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 публикувано на 12.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.03.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На 07.03.2018 г., в 10.00 часа в заседателната зала на ИАМО, ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за сградата на Изпълнителна агенция "Медицински одит"“

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 17.01.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.01.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.04.2016

ДОГОВОР № ДО 05-21/15.06.2015 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.06.2015

Протокол на комисия от 10.06.2015г.

публикувано на 10.06.2015 г.

ДОГОВОР

публикувано на 18.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 12.05. 2015

РЕШЕНИЕ

публикувано на 12.05.2015 г.

Протокол на комисия от 11.05.2015г.

публикувано на 11.05.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите на ИА „Медицински одит“ по проект „Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, договор № 14-22-21/24.09.2014, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

публикувано на 27.04.2015 г.

Вътрешни правила за подържане на профил на купувача 

Вътрешни правила по ЗОП (отменени)

Покана за представяне на индикативни оферти

Medical Standards

Medical Standards

Ordinances

Directorate "Administrative, Legal, Financial, and Information Assurance"

Stefan Hristov Anastasov - Director

1.organizes and controls the ingoing and outgoing documents, the documents registration and archiving activities;

2. conducts activities on human resources management, keeps and stores the employment records and the personal files of the Agency staff;

3. provides legal assistance, draws up and gives opinions on the legality of drafts of administrative instruments and contracts to which the Agency is a party;

4. performs legal representation functions;

5. organizes and coordinates the public procurement procedures;

6. organizes and performs financial and accounting activities in compliance with the requirements of the Accountancy Act, the Chart of Accounts of the Budget-funded Enterprises, the Unified Budget Classification and the accounting standards and guidelines applicable to budget-funded enterprises;

7. conducts accounting for revenue and expenditure by the complete budget classification and by the accounts of the Chart of Accounts of the Budget-funded Enterprises and the paragraphs of the Unified Budget Classification;

8. draws up Annual Draft Budget and three-year budget forecast of the Agency;

9. elaborates monthly, quarterly and annual reports on the budget implementation of the Agency;

10. draws up quarterly and annual trial balances and annual balance sheets;

11. organizes and manages the assets and the material and technical supply;

12. performs ceremonial and public relations activity;

13. provides automated information processing in collection, summarizing, and reporting the results from the Agency performance;

14. plans, organizes and coordinates the Agency policies, maintains and updates the Agency website;

15. organizes the training of the Agency staff;

16. organizes and assures the security and admission control regime, and the transportation service.

Contacts

 

Executive Agency "Medical Audit"


Address:
3, Sv. Georgi Sofiiski Str., 1606 Sofia
/in the yard of the Military Medical Academy/


Contact phones:
(02) 80 50 433
(02) 80 50 463
(02) 80 50 435

Fax:
00359 2 80 50 452


E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Reception day and hours:
Tuesday
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00


IBAN: BG15BNBG96613100128601;
BIC: BNBGBGSD
Bulstat No. 175839946

Code of Ethics

Code of Ethics

Code of Ethics

General Administration

Directorate "Administrative, Legal, Financial, and Information Assurance"

Stefan Hristov Anastasov - Director

1.organizes and controls the ingoing and outgoing documents, the documents registration and archiving activities;

2. conducts activities on human resources management, keeps and stores the employment records and the personal files of the Agency staff;

3. provides legal assistance, draws up and gives opinions on the legality of drafts of administrative instruments and contracts to which the Agency is a party;

4. performs legal representation functions;

5. organizes and coordinates the public procurement procedures;

6. organizes and performs financial and accounting activities in compliance with the requirements of the Accountancy Act, the Chart of Accounts of the Budget-funded Enterprises, the Unified Budget Classification and the accounting standards and guidelines applicable to budget-funded enterprises;

7. conducts accounting for revenue and expenditure by the complete budget classification and by the accounts of the Chart of Accounts of the Budget-funded Enterprises and the paragraphs of the Unified Budget Classification;

8. draws up Annual Draft Budget and three-year budget forecast of the Agency;

9. elaborates monthly, quarterly and annual reports on the budget implementation of the Agency;

10. draws up quarterly and annual trial balances and annual balance sheets;

11. organizes and manages the assets and the material and technical supply;

12. performs ceremonial and public relations activity;

13. provides automated information processing in collection, summarizing, and reporting the results from the Agency performance;

14. plans, organizes and coordinates the Agency policies, maintains and updates the Agency website;

15. organizes the training of the Agency staff;

16. organizes and assures the security and admission control regime, and the transportation service.

Specialized Administration

Образци на документи

 

 

Дирекция "Осигуряване на качество и анализи"

1. изработва методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол;
2. изработва набор от спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване на контрол на лечебните заведения;
3. участва съвместно със съсловните организации и научните дружества в изработването на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и индикатори за оценка на качеството на медицинската дейност;
4. текущо изразява становища по документи и актове, отразяващи резултатите от контролната дейност;
5. предлага на изпълнителния директор или на упълномощени от него длъжностни лица последващи мерки за реализация на резултатите от инспекционната дейност;
6. регистрира в информационната система на Агенцията резултатите от проверките и поддържа база данни за всяко конкретно лечебно заведение по повод и във връзка с осъществената контролна дейност;
7. организира взаимодействие и провежда работни срещи със съсловните организации и други лица в системата на здравеопазването с цел подобряване на предоставяното от лечебните заведения медицинско обслужване на гражданите;
8. извършва мониторинг и организира събирането на данни, на базата на които изработва анализи и предложения, свързани със системата за управление на качеството в здравеопазването;
9. организира събирането и обработката на месечни справки от контролната дейност от дирекциите на Агенцията;
10. изготвя анализи на базата на събраната и обобщената информация, отнасяща се до дейността на лечебните заведения и контролната дейност, както и оценка на въздействието на прилагането на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
11. изготвя анализи и становища по материали, получени от дирекциите на Агенцията, регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса/районните здравноосигурителни каси, свързани с осъществяването на медицинския контрол върху изпълнителите на медицинска и дентална помощ;
12. участва в разработването на система за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения и рейтинг на лечебните заведения;
13. разработва система за периодична оценка на ефективността на медицинския контрол по отношение на идентифицираните проблеми от контролиращите екипи и резултатите от контролната дейност;
14. организира и провежда обучения на служителите, които участват в извършването на проверките, с оглед повишаване на административния им капацитет;
15. организира и провежда обучение в областта на качеството на дейностите в здравеопазването и медицинския одит;
16. участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;
17. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
18. участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит;
19. участва в разработване на система за сигурност и безопасност на пациентите;
20. участва в изпълнението на проекти по оперативни програми на Европейския съюз и други финансови донори;
21. извършва проверки за съответствие на нивата на компетентност на структурите в лечебните заведения за болнична помощ с определените им в разрешенията за осъществяване на лечебна дейност;
22. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.

Дирекция "Осигурителни права и права на пациента"

1. следи за осигуряване от Националната здравноосигурителна каса на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
2. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване на предоставянето на здравните услуги съгласно застрахователния договор;
3. подготвя и предоставя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор информация, получена при упражняване на правомощията й по Закона за здравното осигуряване за физическите и юридическите лица, лечебните заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лиценз;
4. изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;
5. изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;
6. изисква и проверява договори между застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и изпълнители на медицинска помощ;
7. изисква от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване шестмесечна справка по образец, утвърдена от министъра на здравеопазването, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
8. изисква от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване списък на изпълнителите на медицинска помощ, с които имат сключени договори, както и информация, необходима за здравната статистика и наблюдение на здравния статус на населението, във форма и със съдържание, определени със заповед на министъра на здравеопазването;
9. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
10. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и юридически лица за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
11. извършва проверки по молби, жалби и сигнали на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване;
12. извършва проверки по сигнали за допуснати корупционни прояви и практики в лечебните заведения;
13. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - до регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;
14. уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;
15. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.

Дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения"

1. извършва проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по прилагането им;

2. извършва проверки по спазването на утвърдените медицински стандарти и осигуряване на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения;
3. извършва проверки за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето;
4. извършва проверки на утвърдените фармакотерапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - до регионалната здравна инспекция за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето - до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в областите на дейност на дирекцията;
6. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
7. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина, установени при медицинския контрол на лечебните заведения, и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;
8. участва в изработването на методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол;
9. уведомява работодателите, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато при проверка се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите;
10. извършва и други дейности в кръга на компетентност на дирекцията, възлагани със заповед на изпълнителния директор.