Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Профил на купувача
Неделя 17 Дек 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Профил на купувача

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.04.2016

 

ДОГОВОР № ДО 05-21/15.06.2015 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.06.2015

 

Протокол на комисия от 10.06.2015г.

публикувано на 10.06.2015 г.

 

ДОГОВОР

публикувано на 18.05.2015

 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 12.05. 2015

 

РЕШЕНИЕ

публикувано на 12.05.2015 г.

 

Протокол на комисия от 11.05.2015г.

публикувано на 11.05.2015

1341

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите на ИА „Медицински одит“ по проект „Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, договор № 14-22-21/24.09.2014, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

публикувано на 27.04.2015 г.

 

Вътрешни правила за подържане на профил на купувача

 

Вътрешни правила по ЗОП (отменени)

 

Покана за представяне на индикативни оферти