Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Завинаги - едни от нас

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Сряда 23 Окт 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

През тази година Изпълнителната агенция „Медицински одит“ навърши 5 години от своето създаване, формиране, израстване – време, достатъчно за анализ, изводи и поуки, полезни за експертите в институцията, но и важни за обществения интерес към нашата работа.

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Цели на администрацията“ може да се запознаете с презентация на тема „ИАМО – статут, развитие и дейност за периода 2010-2015 г.“ Сигурни сме, че в анализите и самокритичните оценки ще откриете много отговори, които сте търсили през годините...

В меню „Дейност на агенцията“, подменю „Други документи“ може да се запознаете с актуална презентация на тема „Информирано съгласие“, както и да прочетете най-нова информация за правата на онкологичните пациенти

 

Оказана медицинска помощ на деца - хронология, анализ, изводи на ИАМО

Анализ на оказаната медицинска помощ на деца в лечебни заведения въз основа на извършени проверки от служители на ИАМО за 2014 г. и януари – юли 2015 г.

 

I. Постъпили жалби и сигнали, самосезирания. Класификация на неблагоприятните събития, настъпили в процеса на лечение на деца

В ИАМО по електронен път или на хартиен носител постъпват значителен брой жалби и сигнали от физически и юридически лица, свързани с проблеми в оказваната медицинска помощ при деца. През 2014 г. броят на тези жалби е 29, а за периода януари – юли 2015 г. – 22. Освен това, за същия период ИАМО 6 пъти се е самосезирала и е извършила проверки в лечебни заведения пак във връзка с неблагоприятни събития, свързани с деца.
Обобщено проблемите, които са причина за подаване на жалба / сигнал или за самосезиране, могат да се класифицират в следните основни групи:

В меню "Дейност на агенцията" - подменю "Доклади", може да прочетете доклада за дейността на ИАМО през първото полугодие на 2015 г.