Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Приключи конференцията на EPSO

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Сряда 23 Окт 2019

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Приключи конференцията на EPSO

През седмицата бе проведен двудневен семинар по проект „Социални иновации в Изпълнителна агенция „Медицински одит“. В своето приветствие при откриването на семинара д-р Бойко Пенков – зам.-министър на здравеопазването, подчерта важността на подобни иновативни инициативи, особено в конкретния тематичен подбор, който би създал позитивни практики в пряката работа на ИАМО.
Обсъжданията и докладите бяха посветени на два основни проблема:
1. Проучване и анализ на проверките, основани на риска, както и практиката на европейски държави по темата.
2. Ангажирането на пациентите в контрола на здравеопазването и общите европейски тенденции.
В двудневния семинар участие взеха чуждестранни гости и експерти от ИАМО, а проявата бе уважена от различни здравни институции: МЗ, ръководители на областните и общинските болници, РЗИ, съсловни и пацинтски организации...
Две от темите: „Европейският опит в контрола и ангажирането на пациентите“ и „Промяна от контрол, основан на наказания, към контрол, основан на превенция“, бяха представени от Йошке Вос – директор на „Юринспект“ и главен секретар на EPSO, и проф. Алваро Морейра да Силва от Португалия.
Заедно с двамата лидери на мнения с европейски опит, в семинара успешно се представиха и българските участници от ИАМО: проф. Златица Петрова, проф. Златимир Коларов, проф. Тодор Черкезов, Александрина Гигова, доц. Християн Танушев.
Крайните резултати от пилотното проучване, както и анкета, предназначена за пациентите, бяха представи в края на работната среща и ще бъдат отделно публикувани заедно с крайните резултати от проекта.

В наситения работен график на ИАМО от последните дни, успешно приключи и 26-та международна конференция на EPSO. Форумът бе проведен в рамките на три дни – от 10 до 12 октомври 2018 г., под патронажа на министъра на здравеопазването на Република България г-н Кирил Ананиев.
ИАМО е пълноправен член на EPSO – „Европейско партньорство на надзорни организации в областта на здравните услуги и социалните грижи“, а важната цел на ЕPSО включва подобряване качеството на здравеопазването и социалните грижи в Европа, включително и в страните от EFTA. Целите на организацията се простират в широки граници: подобряване на сътрудничеството между надзорните органи, обмяната на идеи и резултати, на информация и добри практики, улесняване на обмена на опит и насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието, квалификацията и знанията.
Конференцията в София надмина очакванията и бе най-наситената по отношение на теми, участници и представителство: 65 експерти от 19 държави. Сред тях: генералният секретар на EPSO г-жа Йошке Вос, Мари Мюрел и Алън Бойд /преподавател в университета в Манчестър/ - и двамата ръководители на отдели за изследване и разработване на здравни политики, съветници и консултанти, сред които Клас Юберг от Швеция и Ендрю Терис от Нова Зеландия. Въпреки европейския характер на форума, в него участие взеха и представителите на Сингапур.
Конференцията бе открита от д-р Бойко Пенков – зам.-министър на здравеопазването, а приветствени думи към участниците отправиха д-р Йорданка Пенкова, подуправител на НЗОК, д-р Иван Маджаров, председател на БЛС, проф. Илко Гетов, председател на БФС и представителя на БАПЗГ г-жа Недкова. Поздравителни адреси бяха прочетени от името на министър Кирил Ананиев и от д-р Николай Шарков, председател на БЗС.
Редом с чуждестранните гости, в работата на конференцията бяха представени и експерти на ИАМО: проф. Златица Петрова, д-р Любомир Чипилски, проф. Росен Коларов, Александрина Гигова, Ростислав Райчев.
В рамките на Софийската среща на EPSO, бе проведено заседание на работната група „Balkan EPSO Working Group“, създадена по съвместна инициатива на ИАМО и Инспектората на Косово. Основната цел - изграждане на мрежа от членове на EPSO в региона Югоизточна Европа, успешно бе реализирана в хода на конференцията.
Общите очаквания и оценка на приключилата конференция, може би се съдържат в част от приветствието на проф. Златица Петрова: „Горди сме с това домакинство, което неслучайно, се провежда именно в годината на българското ротационно европредседателство. За нас е чест да дадем скромен принос в осъществяването на общоевропейските ценности“...