Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Структура
Неделя 18 Фев 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Скъпи колеги, партньори и приятели!

girlyand

Скъпи колеги и приятели, партньори и съмишленици в областта на здравеопазването,
От свое име и с усещането за подкрепа от целия екип на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, Ви пожелавам добро настроение и веселие в последните дни на годината, която изпращаме. Тя ни дари с много емоции и работа, с доста напрежение и стрес, но само по този начин всеки може да усети смисъла на работата и делата си.
Пожелавам на Вас, на своите колеги и на себе си да продължим заедно напред и през следващата 2017 година, в очакваме на едни по-щедри и добри 365 дни, в които да имаме повече радост и успехи, и по-малко ядове и напрежение.
Бъдете здрави, добронамерени и усмихнати през Новата 2017 година!

20 януари 2016 г.                           проф. Златица Петрова
София

Презентация "Информирано съгласие"

Профил на купувача

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 17.01.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.01.2018

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 публикувано на 12.04.2016

ДОГОВОР № ДО 05-21/15.06.2015 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 15.06.2015

Протокол на комисия от 10.06.2015г.

публикувано на 10.06.2015 г.

ДОГОВОР

публикувано на 18.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на 12.05. 2015

РЕШЕНИЕ

публикувано на 12.05.2015 г.

Протокол на комисия от 11.05.2015г.

публикувано на 11.05.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите на ИА „Медицински одит“ по проект „Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, договор № 14-22-21/24.09.2014, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

публикувано на 27.04.2015 г.

Вътрешни правила за подържане на профил на купувача 

Вътрешни правила по ЗОП (отменени)

Покана за представяне на индикативни оферти