Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - За нас

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Четвъртък 23 Ян 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Скъпи колеги, партньори и приятели!

girlyand

Скъпи колеги и приятели, партньори и съмишленици в областта на здравеопазването,
От свое име и с усещането за подкрепа от целия екип на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, Ви пожелавам добро настроение и веселие в последните дни на годината, която изпращаме. Тя ни дари с много емоции и работа, с доста напрежение и стрес, но само по този начин всеки може да усети смисъла на работата и делата си.
Пожелавам на Вас, на своите колеги и на себе си да продължим заедно напред и през следващата 2017 година, в очакваме на едни по-щедри и добри 365 дни, в които да имаме повече радост и успехи, и по-малко ядове и напрежение.
Бъдете здрави, добронамерени и усмихнати през Новата 2017 година!

20 януари 2016 г.                           проф. Златица Петрова
София

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"

 

МИСИЯ НА ИАМО:

Агенцията работи за подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите, като стимулира различните субекти в здравеопазването и изпълнителите на медицинска помощ към устойчиви подобрения в работата, в качеството и в повишаване на професионализма.

ВИЗИЯ НА ИАМО:

Агенцията стимулира процеси на непрекъснати промени в здравеопазването, чрез които да бъде гарантиран достъпът на българските граждани до качествена, безопасна, ефективна, навременна и в пълния й обем медицинска помощ.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ИАМО:

Агенцията работи за изграждането на система за тотално управление на качеството в здравеопазването на национално ниво, която да обхваща всички звена, структури и здравни институции.

ИАМО работи за:

• Създаването на законодателна рамка за управление на качеството на медицинската помощ;
• Предотвратяването на появата, действието и разпространението на корупционни практики в системата на здравеопазването;
• Изграждането на база данни в областта на качеството на здравеопазването и съдейства за създаването и внедряването на система за отчитане и превенция на медицинските грешки;
• Мотивирането на всички партньори в здравеопазването за повишаване на качеството на медицинското обслужване и гарантиране на добра здравна грижа.