Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Архив

От 1 април 2019 г. Изхълнителна агенция "Медицински одит" беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

Четвъртък 23 Ян 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Доклад от оценка по проект "Социални иновации в ИАМО"

Годишен доклад за състоянието и цялостната дейност по здравното осигураване в Република България през 2017 г.

Извършени проверки от Изпълнителна агенция "Медицински одит", на лечебни заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала, в периода 01.04.2017 г. - 31.03.3018 г.

Извършена контролна дейност на ИАМО в периода 2014 - 2017 година

Графики и резултати от извършените проверки на ИАМО в областните болници през 2017 година

Графики и диаграми за обема дейност, ефективността и структурирането на проверките, извършени от ИАМО в периода 2013-2017 година

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" - 2017 г.

Годишен доклад за състоянието и цялостната дейност по здравното осигураване в Република България през 2016 г.

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" през първото полугодие на 2017 г.

Обобщени резултати от контролна дейност в лечебни заведения с профил на дейност медицинска онкология.

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" - 2016 г

Пропуски и неудачи в хирургичната практика, установени чрез проверките на медицинския одит

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" през първото полугодие на 2016 г.

Годишен доклад за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване в Република България през 2015 г.

Анализ на установените пропуски при проверки по жалби, свързани с неблагоприятен /летален/ изход за периода от 01.01.2015 г. до 01.07.2016 г.

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" - 2015 г.

Анализ на АГ случаи 2014 г. - 2015 г.

Оказана медицинска помощ на деца - хронология, анализ, изводи на ИАМО

Доклад за дейността на изпълнителна агенция "Медицински одит" през първото полугодие на 2015 г.

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Медицински одит" през 2014 г.