Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Административно обслужване
Вторник 24 Апр 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Великденско послание и поздрав за Световния ден на здравето

Скъпи колеги, партньори и приятели!
Като честити на всички Вас и на Вашите семейства, настъпващите християнски празници,
Изпълнителната агенция „Медицински одит“ Ви желае много светлина и оптимизъм през Великденските дни, здраве за Вас и за вашите фамилии, успех в професионалните задължения и най-вече радост и бъдеще за децата и внуците ни.
Тази година ние, от системата на българското здравеопазване, отбелязваме професионалния си празник – Световния ден на здравето, в дните на Страстната седмица.
Всяка година 7 април бележи края на зимата – но през натрупаните проблеми в професионален и житейски план, пролетта си проправя път със своето пречистващо и оптимистично въздействие. Затова Ви желаем повече Слънце, светлина и топлина, надежда и очаквания за добро. Великден и Световният ден на здравето са вплетени именно в този неизменен символ на Възкресението.
Към посланията си добавяме и пожелание за повече мъдрост и човеколюбие, за толерантност и философски поглед към проблемите – необходимите условия човек да прави добро!
Честити празници: Великден и 7 април, за много години и Бог да е с Вас!

София, 5 април 2018 г.                                                                                                    Проф. Златица Петрова

ИАМО започна изпълнение на проект по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

Актуална хроника и новини от дейността на ИАМО

Хроника от дейността на ИАМО
В началото на месеца в румънската столица Букурещ, бе проведен конгрес на Румънските болници в рамките на Румънския болничен събор /ROHO/, в който участие взеха представители от Централна и Източна Европа. По време на инициативата бе представена презентация на тема „Ролята и мястото на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на Българския лекарски съюз, в осигуряване на качеството на медицинската помощ“. Инициативате бе реализирана след изричната покана на БЛС, отправена към проф. Златица Петрова, и със заповед на Министъра на здравеопазването.
Унгария, Хърватия, Словения, Дания, представители на болничната помощ на домакините и на съсловната организация на румънските лекари, Полша – представители на тези държави бяха сред основните лектори, сред които и нашите участници. Темата на българската презентация предизвика голям интерес и обстойна дискусия, още повече, че само в някои от представените държави съществува подобна одитна институция и опит в тази насока.
В меню „Дейност на агенцията“ предоставяме личните впечатления, представени под формата на отчет на проф. Златица Петрова, резюме от доклада на български език и пълния оригинален вариант на доклада.

От 20 до 22 октомври Трявна бе домакин на Единайстата национална конференция по болнична фармация. По покана на организаторите, в нейната работа участие взе и проф. Златица Петрова, която представи на форума разработка на тема „Роля и място на ИАМО в контрола на фармако-терапевтичните ръководства“. Презентацията бе подготвена от екип на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, с участието на магистър-фармацевт Цанка Пеева и д-р Димитър Георгиев.
Работата на нашия екип по време на тази научна проява остави добри впечатления и предизвика широк отзвук и дискусии. Важно е да се подчертае, че това е част от цялостната политика на ИАМО при участието в процеса на контрол върху използваните медикаменти в различни терапевтични схеми и групи в болничните заведения. Преди време, в отговор на потребностите от такъв анализ, на сайта на ИАМО бяха публикуваните обобщените резултати от контролната дейност в лечебните заведения с профил „медицинска онкология“.
Пълният текст на представения доклад по време на конференцията по болнична фармация в Трявна публикуваме отделно в меню „Дейност на агенцията“.

В Изпълнителната агенция „Медицински одит“ постъпиха писма, адресирани до изпълнителния директор проф. Златица Петрова – съответно от Сметната палата и от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. По различен и специфичен начин двете институции изразяват свота позитивна оценка от съвместната ни работа с недвусмисленото намерение колаборацията помежду ни да продължи и в бъдеще.
Смятаме за необходимо да Ви информираме за това, най-малкото поради факта, че позитивните новини и практики в сектор „здравеопазване“ липсват или са твърде оскъдни, а нашият професионален ресурс е насочен към значими каузи: в първия случай при съвместния одит на ИАМО и Сметната палата в две големи АГ болници, а във втория – при участието ни в дискусия на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“.

Завинаги ...

Завинаги - едни от нас ...

Четете в меню "За нас", подменю "Завинаги едни от нас"

ИАМО - Новини и хроника от последните дни

Неотдавна наши експерти бяха на проверка в Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Бухово. Покрай деловата си работа, ние сътворихме и поредната добрина на фона на доста кризисното съществуване на болницата, на лекарите и пациентите в нея.
Горди сме с идеята на своите колежки Радка Николова и Евгения Нинова да помогнем на десетките лежащоболни – безпризорни, клошари, ненужни в своите семейства и нежелани от близките си, хора, които, като всички останали, имат нужда от грижа и усещането, че не са сами...
Ще продължим да помагаме на болницата и в бъдеще: с храна, с консумативи, с бельо и с каквото е нужно, закупени с дарени от служителите на ИАМО пари. И най-вече, ще продължим хуманното си отношение към тези хора, забравени от близки и от Бога.


Проф. Златица Петрова посети град Кърджали и с изключителното съдействие на изпълнителния директор на МБАЛ –Кърджали, проведе срещи с Директора на РЗИ, Директора на РЗОК, Омбудсмана на града, председателя на Общинския съвет. Намирайки се на територията на този интересен и красив край на България посети и Златоград, където, в нетрадиционна обстановка, се срещна с Областния управител на Смолянска област и кмета на града. Обсъжданите теми бяха от взаимна полза и с прагматична насоченост към подобряване на качеството на здравните грижи в града и в региона, проблемите на болничните лечебни заведения - финансиране и спешна помощ, участието на местната общественост в решаване на проблемите, прозрачността и обратната връзка с участниците в системата на здравеопазване.


Екип на ИАМО участва в работата на Шестия конгрес на пациентските организации. На откриването бе изтъкнат нарастващият авторитет на одитната институция, добрите ни взаимоотношения, взаимната работа и контактите на агенцията с пациетските организации. Прочетен бе поздравителен адрес от името на ИАМО към участниците в конгреса и към ръководството на НПО.
В научната част на конгресната работа проф. Златица Петрова, от позицията на преподавател във Факултета по обществено здраве на МУ в София и негов представител, представи съвместната разработка с доц. Григор Димитров на тема: „Предизвикателства и решения за промени в управлението и финансирането на здравноосигурителната система“. В презентацията бе изказано мнение относно бъдещото развитие на здравното осигуряване, остойностяването на здравните услуги както на базовия пакет, който следва да покрива НЗОК, така и на пакета, покриващ се от допълнителното здравно застраховане/осигуряване. Акцент бе поставен и върху управлението на НЗОК, което „да се извършва заедно от управител и подуправител, като единият от тях е медицинско лице, а другият – икономист, юрист или финансист“. Добавена е още идеята „Управителят и подуправителят на НЗОК да бъдат избирани чрез публичен конкурс, организиран и проведен от Надзорния съвет...“
Тезите са съвсем в духа на преподавателската и научната сфера, която е призвана да дава идеи за промени, да анализира и прогнозира.
Всичко това бе казано от проф. Петрова на втория ден от конгреса в качеството й на преподавател и експерт по здравно осигуряване и представител на ФОЗ, а не като Изпълнителен директор на ИАМО. В тази своя роля тя бе при официалното откриване в първия ден. И е учудващо как журналисти от гилдията, които се занимават дълго време с темата „здравеопазване“, смесват естетиките с твърдението „управителят на касата да се избира с конкурс, предлага ИАМО“. Като загърбваме отвреме навреме темата за фалшивите новини, то не бива да изпускаме от поглед неточните, непълните или изопачените новини.. Без да изпадаме в излишна дидактика, коректното изречение, според нас, би било следното: „Управителят на касата да се избира с конкурс“, подчерта в научната презентация проф. Златица Петрова, преподавател във ФОЗ на МУ в София, която е и изпълнителен директор на ИАМО...“

Проф. Златица Петрова участва в обзорното предаване на „Дарик радио“ „Седмицата“ на 1 юли тази година. В разговор с водещия Кирил Вълчев бяха обсъдени най-наболелите проблеми в здравеопазването с днешна дата: все по-нарастващата роля на контрола и одита върху медицинските дейности, развитието на системата като цяло и ролята на отделните институции в нея, липсата на електронно здравеопазване, което пречи на лекарите да вършат същинската си работа в пълен обем. В предаването бяха посочени и редица примери на т. нар. „обратна връзка“ – информация за извършени промени и подобрения в организацията на работа, вследствие на препоръки от проверяващите екипи на ИАМО.