Current language is: Български (България) Изпълнителна агенция "Медицински одит" - Актуална хроника и новини от дейността на ИАМО
Събота 22 Сеп 2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Актуална хроника и новини от дейността на ИАМО

Хроника от дейността на ИАМО
В началото на месеца в румънската столица Букурещ, бе проведен конгрес на Румънските болници в рамките на Румънския болничен събор /ROHO/, в който участие взеха представители от Централна и Източна Европа. По време на инициативата бе представена презентация на тема „Ролята и мястото на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на Българския лекарски съюз, в осигуряване на качеството на медицинската помощ“. Инициативате бе реализирана след изричната покана на БЛС, отправена към проф. Златица Петрова, и със заповед на Министъра на здравеопазването.
Унгария, Хърватия, Словения, Дания, представители на болничната помощ на домакините и на съсловната организация на румънските лекари, Полша – представители на тези държави бяха сред основните лектори, сред които и нашите участници. Темата на българската презентация предизвика голям интерес и обстойна дискусия, още повече, че само в някои от представените държави съществува подобна одитна институция и опит в тази насока.
В меню „Дейност на агенцията“ предоставяме личните впечатления, представени под формата на отчет на проф. Златица Петрова, резюме от доклада на български език и пълния оригинален вариант на доклада.

От 20 до 22 октомври Трявна бе домакин на Единайстата национална конференция по болнична фармация. По покана на организаторите, в нейната работа участие взе и проф. Златица Петрова, която представи на форума разработка на тема „Роля и място на ИАМО в контрола на фармако-терапевтичните ръководства“. Презентацията бе подготвена от екип на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, с участието на магистър-фармацевт Цанка Пеева и д-р Димитър Георгиев.
Работата на нашия екип по време на тази научна проява остави добри впечатления и предизвика широк отзвук и дискусии. Важно е да се подчертае, че това е част от цялостната политика на ИАМО при участието в процеса на контрол върху използваните медикаменти в различни терапевтични схеми и групи в болничните заведения. Преди време, в отговор на потребностите от такъв анализ, на сайта на ИАМО бяха публикуваните обобщените резултати от контролната дейност в лечебните заведения с профил „медицинска онкология“.
Пълният текст на представения доклад по време на конференцията по болнична фармация в Трявна публикуваме отделно в меню „Дейност на агенцията“.

В Изпълнителната агенция „Медицински одит“ постъпиха писма, адресирани до изпълнителния директор проф. Златица Петрова – съответно от Сметната палата и от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. По различен и специфичен начин двете институции изразяват свота позитивна оценка от съвместната ни работа с недвусмисленото намерение колаборацията помежду ни да продължи и в бъдеще.
Смятаме за необходимо да Ви информираме за това, най-малкото поради факта, че позитивните новини и практики в сектор „здравеопазване“ липсват или са твърде оскъдни, а нашият професионален ресурс е насочен към значими каузи: в първия случай при съвместния одит на ИАМО и Сметната палата в две големи АГ болници, а във втория – при участието ни в дискусия на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“.